Stad in Cijfers - Databank

% gewestweg

% officiële straten die in beheer zijn van het Vlaamse Gewest (bovenlokaal gewestweg) tov van alle straten: - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). - voorbeelden van gewestwegen zijn Singel, Bredabaan, Grotesteenweg en Plantin en Moretuslei Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.