Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde straatlengte

Gemiddelde weg- of straatlengte (in meter). Lengte van alle wegen (in meter), zowel wegen bestemd voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, autosnelwegen, rotondes, tramwegen,…) als voor niet-gemotoriseerd verkeer of trage wegen (wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.