Stad in Cijfers - Databank

# kilometer straat

Lengte van alle straten (in kilometer) zonder autosnelweg en tramweg, die een officiële straatnaam hebben, dit kunnen zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen, voetgangerszones met straatnamen). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.