Stad in Cijfers - Databank

# meter straat

Lengte van alle straten (in meter), die een officiële straatnaam hebben: - zonder autosnelweg (E20, E314, A13), ring, op- en afrittencomplexen en tramweg, - zowel wegen bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, rotondes) als voor niet-gemotoriseerd verkeer verkeer (wandel- of fietswegen of voetgangerszones met straatnamen). - zowel wegen in beheer van Haven, Vlaams gewest, stad Antwerpen (gemeentelijke wegen) en sommige particuliere wegen Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.