Stad in Cijfers - Databank

# meter weg en pad (tot.)

Lengte van alle wegen en paden (in meter): - zowel wegen bestemd voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, autosnelwegen, rotondes, tramwegen,…) als voor niet-gemotoriseerd verkeer of trage wegen (wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). - zowel wegen in beheer van Haven, Vlaams gewest, stad Antwerpen (gemeentelijke wegen) en sommige particuliere wegen Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen. alle wegen en paden op het grondgebied van Antwerpen.