Stad in Cijfers - Databank

# meter trage weg (voetganger en fietser)

Lengte van trage wegen (in meter), bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (doorsteken voor voetganger en fietser, wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.