Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte straat

De oppervlakte van de wegbaan of straat (voetpad, rijweg, ev. fietspad) in m². Deze informatie komt van het GRB, opmeting gebeurt door Vlaanderen.