Stad in Cijfers - Databank

# km weg per km² (wegendichtheid)

Aantal kilometer wegen per km² (wegendichtheid), zowel wegen bestemd voor gemotoriseerd verkeer (gewone rijbanen, autosnelwegen, rotondes, tramwegen,…) als voor niet-gemotoriseerd verkeer of trage wegen (wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen. De wegendichtheid zegt iets over de mate van de fijnmazigheid van het wegennetwerk.