Stad in Cijfers - Databank

# meter trage weg per inwoner

Aantal meter trage weg per inwoner. Trage wegen zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones, autoluwe straten met toegangsverbod (verkeersbord C3) uitgezonderd laden en lossen tijdens bepaalde venstertijden). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen. Deze indicator houdt rekening met de bevolkingsdichtheid.