Stad in Cijfers - Databank

# km trage weg per km² (trage wegendichtheid)

Aantal kilometer trage wegen per km² (trage wegendichtheid). Trage wegen zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen. De dichtheid toont in één oogopslag waar de dichtheid van het tragewegennet het grootst is. De dichtheid houdt echter geen rekening met de mate waarin een tragewegennet in verhouding staat tot het gehele wegennet voor gemotoriseerd verkeer.