Stad in Cijfers - Databank

% trage weg (voetganger en fietser)

% trage wegen in het gehele wegennet. Trage wegen zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (doorsteken voor voetganger en fietser, wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen. Hoe hoger dit percentage, hoe meer trage wegen, wegen voor de zachte weggebruikers.