Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte zone 30

Percentage zone 30 tov het totale gebied. Een zone 30 is een gebied in een woonzone waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur bedraagt. Je mag enkel op de hoofdwegen nog 50 of 70 kilometer per uur rijden.