Stad in Cijfers - Databank

% verharde oppervlakte straten en pleinen t.o.v. totale oppervlakte

Percentage verharde ruimte in straten en pleinen tov het totale gebied. Met verharde ruimte bedoelen we: De ruimte zonder de groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …