Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte straat en pleinen

Oppervlakte publiek domein (straten en pleinen), dat vaak verhard is. Met straten (wegbaan) bedoelen we voetpad, rijweg, ev. fietspad. Deze informatie komt van het GRB, opmeting gebeurt door Vlaanderen. Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke ruimten, die vaak verhard zijn: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, buurtsportterreinen. Deze informatie komt van Stadsontwikkeling.