Stad in Cijfers - Databank

% gebruiksgroen (toegankelijk) t.o.v. totale oppervlakte

Het aandeel toegankelijk gebruiksgroen tov totale oppervlakte. Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen