Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte straat

Het percentage van de wegbaan of straat (voetpad, rijweg, ev. fietspad) tov totale oppervlakte.