Stad in Cijfers - Databank

% publieke ruimte (straten, pleinen en groen)

Percentage publieke ruimte (straten, pleinen en gebruiksgroen) tov de totale oppervlakte. Met straten (wegbaan) bedoelen we voetpad, rijweg, ev. fietspad. Deze informatie komt van het GRB, opmeting gebeurt door Vlaanderen, met die correctie dat de pleinen en het groen er zijn uitgehaald. Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke ruimten, die vaak verhard zijn: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, buurtsportterreinen. Deze informatie komt van Stadsontwikkeling. Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen