Stad in Cijfers - Databank

huishouden in of bij potentieel overstromingsgebied (t.o.v. huishoudens)

[percentage] huishoudens buiten de buffer van effectief overstromingsgevoelig gebied, maar in potentieel overstromingsgevoelig gebied of in de buffer van potentieel overstromingsgevoelig gebied (t.o.v. totaal huishoudens)