Stad in Cijfers - Databank

inwoners enkel in potentieel overstromingsgebied of max 30m ervan (t.o.v. inwoners)

[percentage] inwoners buiten de buffer van effectief overstromingsgevoelig gebied, maar in potentieel overstromingsgevoelig gebied of in de buffer van potentieel overstromingsgevoelig gebied (t.o.v. totaal inwoners)