Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte water (exclusief publiek groen)

Water dat niet in publiek groen valt (parken, forten,...): bijvoorbeeld Schelde, Galgenweel, Dokken Eilandje, Ekerse Putten, Havendokken, Albertkanaal • zowel onder voorwaarden toegankelijk als ontoegankelijk