Stad in Cijfers - Databank

% water (exclusief publiek groen)

Het aandeel water tov het totale gebied. Water dat niet in publiek groen valt (parken, forten,...): bijvoorbeeld Schelde, Galgenweel, Dokken Eilandje, Ekerse Putten, Havendokken, Albertkanaal