Stad in Cijfers - Databank

Percentage water

Het aandeel water tov het totale gebied. Het water volgens GIS laag uit Grootschalig ReferentieBestand: WTZ_watergang Al het water: exclusief publiek groen (Schelde, Galgenweel, Dokken Eilandje, Ekerse Putten, Havendokken, Albertkanaal) en inclusief publiek groen (parken, forten, ...)