Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte verharde ruimte in straten

Oppervlakte verharde ruimte in straten (voetpad, rijweg). Met verharde ruimte bedoelen we: De ruimte zonder de groenvlakken in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer), zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, …