Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte verharde ruimte (verzegeling)

Met verharde ruimte bedoelen we: - bebouwing (bebouwde oppervlakte volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen) - verharde ruimte in straten en pleinen (zonder groenvlakken: zoals boomkaders, hagen, gras, plantsoenen, … ) - verharde buitenruimte op percelen (op basis van Groenkaart Vlaanderen)