Stad in Cijfers - Databank

Bouwblok dichtheid

Aantal bouwblokken per km². Hoe meer bouwblokken en hoger dit getal hoe doorwaadbaarder de stad is. Een andere indicator die de doorwaadbaarheid meet is de knooppuntendichtheid. Een bouwblok is een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, omringd door infrastructuur (straten en toegankelijke wandelpaden), gelegen in woongebied. Het is een stedenbouwkundige figuur, een bouwsteen van de stad die in grote mate het weefsel bepaalt. Het geheel of het grootste deel van een bouwblok bestaat uit woningen of functies die verzoenbaar zijn met woningen; of het bezit minstens de morfologische eigenschappen (grootte, vorm, ontsluitingsmogelijkheden…) om er woningen op te realiseren. Het basismodel van het bouwblok is een gesloten bouwblok. De celwand, het geheel van de bebouwing langs de straat, is de grens tussen de openbare ruimte en het binnengebied. Dit binnengebied is verkaveld in tuintjes. Als er naast de tuinen ook nog een andere functie aanwezig is, zoals een loods, heeft dit binnengebied eveneens een pit.