Stad in Cijfers - Databank

Voldoende fietsstallingen in buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietsstallingen zijn in de buurt