Stad in Cijfers - Databank

# fietsplaatsen in buurtfietsenstallingen

Het aantal fietsstalplaatsen in buurtfietsenstallingen. Om het fietsgebruik aan te moedigen beheert Mobiliteit en Parkeren Antwerpen buurtfietsenstallingen. Dit zijn ruimtes waar buurtbewoners hun fietsen gemakkelijk en goedkoop kunnen stallen. Dit kan bijvoorbeeld een garage of voormalig winkelpand zijn, soms een fietstrommel. Zo'n trommel is een metalen box waarin plaats is voor vijf fietsen. De box is afgesloten met een elektronisch slot dat huurders met een badge kunnen openen.