Stad in Cijfers - Databank

# plaatsen in buurtfietsenstallingen

Het aantal fietsstalplaatsen in buurtfietsenstallingen. Om het fietsgebruik aan te moedigen beheert Mobiliteit en Parkeren Antwerpen buurtfietsenstallingen. Dit zijn ruimtes waar buurtbewoners hun fietsen gemakkelijk en goedkoop kunnen stallen. Dit kan bijvoorbeeld een garage of voormalig winkelpand zijn.