Stad in Cijfers - Databank

# wegknooppunten per km² (knooppuntendichtheid)

Het aantal wegknooppunten per km² (knooppuntendichtheid). Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. De berekening van deze doorwaadbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 m een wegknooppunt voorzien, betekent dat er minimaal 20 knopen op 1km of 400 wegknooppunten per km² moeten zijn. Om de 100 m een wegknooppunt voorzien, betekent dat er minimaal 10 knopen op 1km of 100 wegknooppunten per km² moeten zijn. Dus hoe hoger het cijfer hoe beter de doorwaadbaarheid, fijnmazigheid van het voetgangersnetwerk. Deze informatie komt van het Wegenregister, opmeting gebeurt door Informatie Vlaanderen.