Stad in Cijfers - Databank

Gemiddeld % inwoners op 10 min. te voet van 6 wijkvoorzieningen

Het gemiddeld % inwoners dat op max. 10 min. (800m) wandelen woont van 6 wijkvoorzieningen (wijkgroen en pleinen (>5ha), hondenloopzone, dienstencentrum (65-plus), huisarts, tandarts, supermarkt). De afzonderlijke percentages van elke voorziening zijn opgeteld en dan gedeeld door het totaal aantal voorzieningen..