Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen in ééngezinswoning zonder fiets

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat in een ééngezinswoning woont en dat niet over een fiets in het gezin beschikt.