Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone gezinnen zonder fiets

Het percentage autochtone gezinnen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.