Stad in Cijfers - Databank

Aandeel éénoudergezinnen zonder fiets

Het percentage éénoudergezinnen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.