Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen EU zonder fiets

Het percentage gezinnen van herkomst EU van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.