Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen zonder fiets

Het percentage respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête wiens gezin niet over een fiets beschikt.