Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met hoog inkomen zonder fiets

Het percentage gezinnen met een hoog inkomen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.