Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met laag inkomen zonder fiets

Het percentage gezinnen met een laag inkomen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.