Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen met midden inkomen zonder fiets

Het percentage gezinnen met een middelmatig inkomen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.