Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen niet-EU zonder fiets

Het percentage gezinnen van herkomst niet-EU van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.