Stad in Cijfers - Databank

Aandeel partners met kinderen zonder fiets

Het percentage partners met kinderen van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.