Stad in Cijfers - Databank

Aandeel partners zonder kinderen zonder fiets

Het percentage partners zonder van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets in het gezin beschikt.