Stad in Cijfers - Databank

Aandeel alleenstaanden zonder fiets

Het percentage alleenstaanden van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat niet over een fiets beschikt.