Stad in Cijfers - Databank

Aantal 16- tem 25-jarigen dat over een fiets beschikt

Het aantal respondenten van 16 t.e.m. 25 jaar van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 16- t.e.m. 25-jarigen. Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.