Stad in Cijfers - Databank

Aantal 36- tem 45-jarigen dat over een fiets beschikt

Het aantal respondenten van 36 t.e.m. 45 jaar van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 36- t.e.m. 45-jarigen. Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.