Stad in Cijfers - Databank

Aantal 66- tem 75-jarigen dat over een fiets beschikt

Het aantal respondenten van 66 t.e.m. 75 jaar van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 66- t.e.m. 75-jarigen. Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.