Stad in Cijfers - Databank

Aantal 75-plussers dat over een fiets beschikt

Het aantal respondenten van 75 jaar en ouder van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 75-plussers. Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.