Stad in Cijfers - Databank

Aantal hoogopgeleide inwoners dat over een fiets beschikt

Het aantal hoogopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 hoogopgeleide inwoners (diploma hoger onderwijs/universiteit). Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.