Stad in Cijfers - Databank

Aantal laagopgeleide inwoners dat over een fiets beschikt

Het aantal laagopgeleide respondenten van de Antwerpse mobiliteitsenquête dat voor zichzelf over een fiets beschikt, geëxtrapoleerd naar aantal beschikbare fietsen per 1.000 laagopgeleide inwoners (hoogstens diploma lager secundair). Een elektrische fiets of speedpedelec wordt hierbij ook als fiets meegerekend. Andere soorten fietsen zoals een mountainbike, racefiets, vouwfiets of bakfiets worden hier NIET meegerekend.