Stad in Cijfers - Databank

Aandeel éénoudergezinnen met minstens 1 fiets

Het percentage éénoudergezinnen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één fiets beschikt. Hiertoe werden alle soorten fietsen samengeteld: gewone fiets, elektrische fiets, speedpedelec, bakfiets, mountainbike, racefiets en vouwfiets.