Stad in Cijfers - Databank

Aandeel partners zonder kinderen met minstens 1 fiets

Het percentage partners zonder kinderen van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één fiets beschikt. Hiertoe werden alle soorten fietsen samengeteld: gewone fiets, elektrische fiets, speedpedelec, bakfiets, mountainbike, racefiets en vouwfiet