Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gezinnen EU met minstens 1 fiets

Het percentage gezinnen van herkomst EU van de Antwerpse mobilitietsenquête dat over minstens één fiets beschikt. Hiertoe werden alle soorten fietsen samengeteld: gewone fiets, elektrische fiets, speedpedelec, bakfiets, mountainbike, racefiets en vouwfie